ใช้E20จะมีปัญหาไหม

Q : อยากทราบว่าแปลงใช้E20จะมีปัญหาไหมครับ
A : ถ้าแค่E20เติมได้เลยคับ ไม่ต้องดัดแปลงอะไร by ช่างยุ้ย แก๊สเนียน ช่วงล่างแน่น