การ Reset ไฟ SRS ไม่ให้ Show

รีเซ็ทไฟSRS  เมื่อมีสายไฟหรือคลิ๊ปแล้ว ก็จัดการเอาสายไฟเสียบเข้าไปที่ขั้วทั้ง 2 ของ MES Connector คับ ตอนนี้ในมือเราก็จะมีปลายสายไฟอยู่ 2 เส้น
1. เอาปลายสายไฟที่อยู่ในมือ 2 เส้นมาแตะกัน
2. บิดกุญแจ ON ให้ไฟที่เรือนไมล์ติด (อย่า Start รถ)
3. มองไปที่ไฟ SRS Airbag มันติดอยู่ใช่มั้ยหล่ะ (แหงหล่ะ) ดูดีๆคับ มันจะติดแค่ 6 วินาที แล้วดับ
4. พอไฟ SRS Airbag มันดับปุ๊บ รีบแยกสายไฟในมือเราออกจากกันทันที ภายใน 4 วินาที
5. พอแยกสายไฟแล้วให้มองไปที่ไฟ SRS Airbag อีกที มันจะติดกลับมาใหม่อีกครั้ง
6. ใจเย็นๆ มันเป็นขั้นตอนที่ต้องทำ พอไฟ SRS Airbag ติดกลับมาอีกครั้ง ให้เรารีบเอาปลายสายไฟที่อยู่ในมือ 2 เส้นมาแตะกันอีกครั้งทันที ภายใน 4 วินาที
7. มองไปที่ไฟ SRS Airbag จะเห็นมันดับลงไปอีกครั้ง
8. พอไฟ SRS Airbag มันดับปุ๊บ รีบแยกสายไฟในมือเราออกจากกันอีกครั้งทันที ภายใน 4 วินาที
9. ถ้าเป็นไปตาม Step ที่ว่ามาไม่ผิดเพี้ยน จะเห็นไฟ SRS Airbag กระพริบ 2 ครั้ง ถ้าไม่ ให้เริ่มใหม่ทั้งหมด
10. ถ้าใช่ ให้บิดกุญแจกลับมาที่ Off แล้วรอซัก 10 วินาที
11. จากนั้นก็ทดสอบครับ ลอง Start รถดู ไฟ SRS Airbag จะถูกรีเซ็ตดับไปเรียบร้อยแล้ว
12. จากนั้นดับเครื่อง บิดกุญแจ Off
13. ถอดสายไฟที่เสียบไว้ที่ MES Connector ออก
14. เสียบปลั๊ก MES Connector กลับไปที่เต้าเสียบ

Tip เล็กๆ ในขั้นตอนที่บอกมา เวลาเห็นไฟ SRS Airbag ติด แปลว่าให้แยกปลายสายไฟออกจากกัน แต่เวลาเห็นไฟ SRS Airbag ดับ แปลว่าให้ต่อปลายสายไฟเข้าหากัน
สรุป
-เสียบกุญแจ ไม่เปิด
-แตะสายไฟ เปิด acc on6วิ ไฟดับ
– แยกสาย ไฟติด
– แตะสาย จน ไฟดับ
– แยกสาย ไฟกระพริบ 2 ครั้ง ปิด acc 10 วิ  จบ

timeline_25610411_210346
Credit : พี่สุดสุด